Privacy Policy

×

Privacy policy 

ADVALLEY B.V. TEVENS HANDELEND ONDER DE NAAM SUPERDEALUX

Laatste versie: mei 2019

Wie zijn we en wat doen we?

Advalley B.V. handelt tevens onder de handelsnaam Superdealux. U kunt onze (contact) gegevens vinden aan het eind van deze “Privacy Policy”. Wij bieden u de mogelijkheid om via onze website uw Voucher te Activeren en in te gaan op het aanbod van producten of diensten van partijen, verbonden aan Advalley B.V., die via eigen websites hun producten of diensten aan de Gebruiker beschikbaar stellen, na Activering van de Voucher (“Onderneming”). Deze Privacy Policy is van toepassing op ons (“Verantwoordelijke”) en u als “Gebruiker” van onze website www.superdealux.com (de “Website”) en andere door ons aangeboden diensten (de “Diensten”).

Privacy en de Relevante Wetgeving

Uw privacy is van groot belang voor ons. Wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en overige relevante privacywetgeving. We zullen hierna verwijzen naar deze wetgeving als “de Relevante Wetgeving”. 

Wat is dit?

Dit is een “Privacy Policy”. In dit document, leggen we uit wat voor soort Persoonsgegevens we verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze Website en Diensten. We zullen ook uitleggen hoe we uw persoonsgegevens opslaan, beschermen en verwerken, en voor welke doelen we dat doen. 

Persoonsgegevens

In deze Privacy Policy, wordt met het begrip “Persoonsgegevens” alle informatie bedoeld, waarmee een persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Bent u jonger dan Achttien?

Als u jonger bent dan achttien jaar, kunt u onze Website en Diensten niet gebruiken. Als u van onze Diensten gebruik maakt en nog geen achttien jaar oud bent, overtreedt u onze gebruiksvoorwaarden.  

Wij handelen als Verantwoordelijke

Wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens voor onze eigen doeleinden.  In dit opzicht handelen we als (verwerkings)verantwoordelijke, hierna “Verantwoordelijke” in de zin van de Relevante Wetgeving.

Welke Persoonsgegevens verwerken we als Verantwoordelijke? 

Wanneer u onze diensten gebruikt, zijn er bepaalde stukjes informatie die wij vragen. Dit zijn vrij algemene dingen, zoals uw e-mailadres. Als Verantwoordelijke, verwerken we de volgende Persoonsgegevens:

·         E-mailadres;

·         Vouchercode;

·         Het type van uw mobiele telefoon die u gebruikt wanneer u onze Website bezoekt en gebruikt; 

·         IP adres;

·         Taal van uw browser;

·         En als u ons daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven – uw geolocatie.

Voor welke doeleinden gebruiken we de door ons verzamelde Persoonsgegevens?

Wij gebruiken bovengenoemde Persoonsgegevens alleen wanneer noodzakelijk voor de doelen die hieronder worden beschreven:


·         Wij gebruiken uw e-mailadres om u toegang kunnen geven tot onze gesloten Website.

·         Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over veranderingen van deze Privacy Policy of onze Gebruikersvoorwaarden en op de hoogte kunnen houden middels nieuwsbrieven (afkomstig van de Onderneming gekoppeld aan uw Voucher). Als u nog niets bij ons heeft besteld, vragen wij voor het versturen van nieuwsbrieven uw toestemming.

·         We gebruiken uw e-mailadres om aanvullende Diensten in het kader van klantenondersteuning en hulp aan u te kunnen verlenen

·         We gebruiken uw e-mailadres, IP adres en het type van uw mobiele telefoon om bij te houden en te beoordelen (i) wanneer en hoe vaak u onze Website gebruikt, (ii) welke (push)berichten door u geopend worden, en hoe vaak en wanneer deze door u geopend worden, en (iii) welke content het meest gelezen wordt door Gebruikers;

·         Het type van uw mobiele telefoon helpt ons ook om de Website aan te passen aan de technische vereisten van uw apparaat; 

·         We gebruiken de gegevens over de taal van uw browser om u te adresseren in een taal die u spreekt

·         Uw IP adres en geolocatie helpen ons om te bepalen welke campagnes en (speciale) aanbiedingen misschien interessant voor u zijn;

Hoe lang zullen we de Persoonsgegevens bewaren?

De Persoonsgegevens die door ons worden verzameld zullen bewaard worden zo lang u gebruik maakt van onze Website. Als deze Persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor vervulling van de doeleinden zoals hierboven genoemd, of als deze onjuist blijken te zijn, zullen de (onjuiste) Persoonsgegevens ook verwijderd worden. Zie - in verband met uw rechten - meer informatie over verwijdering van Persoonsgegevens aan het eind van deze Privacy Policy. We zullen de Persoonsgegevens in geen geval langer bewaren dan 5 (vijf) jaar na de datum vanaf de laatste update van de gegevens, behalve wanneer we daar wettelijk toe verplicht zijn. 

Met wie delen we uw Persoonsgegevens en voor welke doeleinden?

Wanneer het noodzakelijk is om u van een voortdurende Dienst te voorzien, kunnen we Persoonsgegevens delen met één van onze groepsvennootschappen of – wanneer onze onderneming wordt verkocht aan of zal fuseren met een andere partij – de aanstaande koper of andere partij bij de fusie. Deze partijen zijn contractueel verplicht om zorgvuldig met uw Persoonsgegevens om te gaan en zullen de Persoonsgegevens alleen gebruiken voor de beperkte doeleinden zoals hierboven genoemd.

(Sub-) Verwerkers

We maken gebruik van derde dienstverleners om ons te helpen om onze Website te beheren of hosten, of bijv. om namens ons activiteiten uit te voeren zoals het versturen van nieuwsbrieven of enquêtes. We geven alleen die Persoonsgegevens aan derde dienstverleners welke voor hen noodzakelijk zijn om de diensten uit te voeren die zij aan ons verlenen. Deze derde dienstverleners zijn “(Sub-) Verwerkers” in de zin van de Relevante Wetgeving. Wij hebben met al onze (Sub)Verwerkers contractuele afspraken vastgelegd in Verwerkersovereenkomsten waarin onder andere is geregeld wat deze partijen met uw Persoonsgegevens mogen doen, hoe zij die moeten beveiligen en wanneer deze verwijderd moeten worden.

Generiek geaggregeerde (niet-persoonlijke) data 

Om onze Website zo optimaal mogelijk te laten werken, bijvoorbeeld voor analyse van onze industrie en verbetering van de functionaliteiten van de Website kunnen we uw Persoonsgegevens omzetten in niet-Persoonsgegevens en deze aggregeren met informatie die wordt verzameld van andere Gebruikers. In zo’n geval zullen de Persoonsgegevens volledig en onomkeerbaar geanonimiseerd worden: zij zullen geen Persoonsgegevens meer bevatten.

Hoe beschermen we uw Persoonsgegevens?

We werken hard om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking, gebruik of vernietiging. We nemen bijvoorbeeld de volgende maatregelen om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens veilig zijn: 

·         We versleutelen bestanden die Persoonsgegevens bevatten;

·         We beveiligen onze netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL) technologie;

·         We beveiligen de toegang tot bestanden met Persoonsgegevens met wachtwoorden; 

·         We registreren automatisch alle acties met betrekking tot de Persoonsgegevens;

·         We beperken de toegang tot de Persoonsgegevens tot de doeleinden zoals genoemd in deze Privacy Policy;

·         We nemen fysieke maatregelen met betrekking tot toegang tot de Persoonsgegevens;

Websites van derde partijen

U zal advertenties of andere (hyper)links op onze Website kunnen aantreffen die linken naar de websites van partners, leveranciers, adverteerders, sponsoren, licentiegevers of andere derde partijen. We hebben geen controle over de inhoud of de links die verschijnen op deze websites en we zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites gelinkt naar of van onze Website. Daarnaast kunnen deze websites, inclusief hun inhoud en links, constant veranderen. Deze websites kunnen hun eigen privacy policy ’s, gebruikersvoorwaarden en klantenbeleid hebben. Het browsen en interactie op elke andere website, inclusief websites die zijn gelinkt naar of van onze Website, zijn onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die website. 

Export van gegevens buiten de Europese Unie

We zullen Persoonsgegevens verwerken binnen de Europese Unie (EU) , Zwitserland en England. De Europese Commissie heeft geoordeeld dat deze landen een passend beschermingsniveau waarborgen. Als we de Persoonsgegevens buiten de EU brengen, zullen de Gegevens alleen doorgegeven worden naar landen die voorzien in een adequaat beschermingsniveau die voldoet aan de EU-normen. De doorgifte van Gegevens buiten de EU zal altijd in overeenstemming zijn met de Relevante Wetgeving (hoofdstuk 5 van de AVG).

Wijzigingen in deze Privacy Policy 

We kunnen onze Privacy Policy van tijd tot tijd updaten. Als het gaat om significante wijzigingen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en u verzoeken om de bijgewerkte Privacy Policy te accepteren voordat u verder kunt gaan met het gebruiken van onze Website. We zullen Gebruikers hierover informeren via de nieuwsbrief (als Gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven).

Uw rechten en onze contactgegevens 

Zoals gespecificeerd in en onder de voorwaarden van de Relevante Wetgeving, heeft u het recht om (ons) te vertellen dat u:

·         graag de Persoonsgegevens zou willen zien en/of een kopie van de Persoonsgegevens die over u door ons worden verwerkt zou willen hebben, welke ook aangeeft waar de gegevens worden verwerkt en voor welk doel. We kunnen deze kopie ook voor u – slechts op uw verzoek– geven aan een andere partij, in het geval dat u graag wilt dat uw Persoonsgegevens worden overgedragen aan een andere partij; 

·         graag zou willen dat wij uw Persoonsgegevens aanpassen, updaten, afschermen of verwijderen, of de verwerking daarvan in onze documentatie beperken;

·          

·         een bezwaar hebt tegen verwerkingen van uw Persoonsgegevens door ons;

·         denkt dat wij uw Persoonsgegevens onrechtmatig verwerken. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; 

·         uw toestemming wil intrekken met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons. Dit is op elk moment mogelijk. Vanaf het moment dat u uw toestemming intrekt, stoppen we met de verwerking van uw Persoonsgegevens. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van onze verwerkingen op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.

We zetten ons in om op zulke verzoeken binnen 2 dagen na ontvangst te reageren.

Als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft over de manier waarop wij met uw Persoonsgegevens omgaan, stuur ons dan een e-mail via [email protected]    

Advalley B.V. handelt mede onder de handelsnaam Superdealux

Overschiestraat 63

1062 XD Amsterdam
Nederland


Kamer van Koophandel: 34355881
BTW nummer: NL854091956B01 
Algemeen e-mailadres: [email protected] 

 

Download